Rating
Celestial Master Average 5 / 5 out of 1

อันดับ

N/A, it has 35 views

ชื่อต้นฉบับ

Celestial Master

ชื่อผู้เขียน

ชื่อผู้วาด

ประเภทมังงะ

ปีที่ปล่อย

สถานะมังงะ

OnGoing
Comments
Comments
Summary

Celestial Master แปลไทย

Xie You ได้รับพรจากวิญญาณชั่วร้ายนับพันตั้งแต่เขาเกิด แต่พรและความเมตตาของวิญญาณชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ ตามสัญญาในตอนนั้น Xie You ทำได้เพียงแค่แกล้งทำเป็นพิการต่อไป ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ขอให้ทั้ง 5 ครอบครัวปฏิบัติตามสัญญาการแต่งงาน หากครอบครัวหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาการแต่งงาน Xie You จะกลายเป็นคนตาบอดอย่างแท้จริง