Rating
Omnipotent Warrior Average 5 / 5 out of 1

อันดับ

N/A, it has 566 views

ชื่อต้นฉบับ

Omnipotent Warrior, Quan Zhiye Yongzhe, All Class Hero, Full-Time Hero, Hero With All Professions, 全职业勇者

ชื่อผู้เขียน

ชื่อผู้วาด

ประเภทมังงะ

ปีที่ปล่อย

สถานะมังงะ

OnGoing
Comments
Comments
Summary

เรื่องย่อ Omnipotent Warrior 

ในโลกอนาคต ความแตกแยกในมิติต่างๆ ปรากฏขึ้นทุกที่ และโลกถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดภูมิภาค สัตว์ประหลาดทุกชนิดในตำนานต่าง ๆ ล้วนปรากฏขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงของโลกได้นำพลังใหม่มาสู่มนุษย์ และประตูดวงดาวสูงตระหง่านก็ปรากฏขึ้น มนุษย์เข้ามาในนั้น ปลุกอาชีพพิเศษต่างๆ เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาด